Blog

Blog 11 Live GOES on Birdnesting, huisdier, veerkracht

BIRDNESTING

Op social media maar ook op papier krijgt scheiden de laatste maanden ruim aandacht. Aandacht die het ook verdiend. Scheiden is ook rouwen schreef Susan Smit voor @Happinez. En dat is zo. Je neemt afscheid van een periode die was en die niet meer komen gaat. Vaste patronen worden ingewisseld. Nieuwe uitdagingen ontstaan.

En hoe ga je om met al die veranderingen. In het scheidingsproces komen veel zaken aan de orde. Ik las in @NRC over Birdnesting als een mogelijkheid.  Niet de kinderen verlaten de ouderlijke woning maar de ouders. Die gaan met een tasje/koffertje heen en weer. Als co-ouderschap mogelijk is in het ouderlijk huis kan Birdnesting in de eerste periode een oplossing bieden. Een van de ouders of beiden blijven voorlopig eigenaar van de ouderlijke woning en komen week op week af bij de kinderen wonen. Dit vergt natuurlijk een goede communicatie en flexibiliteit van partijen. Ook financieel moet je goede afspraken maken. Geen eenvoudige weg maar het kan wel. En voor kinderen een fijne oplossing. Hun leefomgeving blijft in tact en koffertje in- en uitpakken is voor hen niet aan de orde.

HUISDIER

Wij hadden jaren een hond ook nog toen we gingen scheiden. Voor de kinderen was Bikkel zeker een houvast in het begin. Bikkel heeft geen mening, geen oordeel is altijd blij met aandacht. Bikkel gaf troost en hou vast. In onzekere tijden is een huisdier een houvast voor kinderen. En toen kwam de scheiding. Nergens in het convenant staat iets over huisdieren en waar die blijven. Wel over omgangsvormen, hoe noem je de nieuwe vriend/vriendin, welke rol speelt wie etc. Allerlei afspraken maar niets over een huisdier. Wij hebben toen afgesproken dat waar de kinderen zijn daar is ook Bikkel. Dit betekende dat niet alleen de kinderen een koffertje pakten maar ook de spullen voor Bikkel werden klaargezet bij een wisselweekend. Ook over de kosten en opvang in de vakanties voor Bikkel maakten we afspraken. Helder en duidelijk. De jongste vond het fijn dat ie niet alleen ging maar met zijn maatje. Een huisdier verdient aandacht en een plaats in de afspraken rondom scheiding. Sta er even bij stil wat de betekenis is van het huisdier voor je kind. En leg afspraken over het huisdier vast.

VEERKRACHT

Veerkracht. Wat een bijzonder woord. Veer doet mij denken aan vogelveren,  dwarrelen, luchtig en licht en bij kracht denk ik aan power, niet opgeven, doorgaan. En voor mij past het ook bij scheiden. In het begin van het proces dwarrelen gedachten, ideeën, meningen, angsten, uitdagingen, mogelijkheden allemaal voorbij. Je hebt power, kracht nodig om alle gedachten aandacht te geven, goede afwegingen te maken, voors en tegens te benoemen enz. En je hebt doorzettingsvermogen nodig. De wereld om je heen verandert. Niets is meer wat het was. Alles is anders en veel is hetzelfde. Blijf dan maar eens overeind en op de been. Kinderen vragen aandacht, je werk, vrienden en familie vragen aandacht. Je gaat door, de wereld om je heen gaat immers ook gewoon door. 24/7 steeds weer opnieuw. En dan zit je op een stoel of bank, doe je je ogen dicht, laat je de zon je gezicht verwarmen en breekt er een breekbare glimlach door. Je gedachten dwarrelen en je voelt de power, Veerkracht! Jij houdt van jou! of zoals Harrie Jekkers zingt: Ik hou van mij, van mij en van mij alleen! Fijn nog even genieten.

Karen