Specialismen

Marjon Habets is een expert op het gebied van samen scheiden,
in al haar verschijningsvormen.

De ervaring leert, dat het goed is vooraf goed stil te staan bij de verschillende mogelijkheden die er zijn als u gaat scheiden.
Marjon Habets informeert u graag en helpt u een vorm van scheiden te kiezen die bij u en uw situatie past.

OOverlegscheiding

De naam overlegscheiding, ook wel collaborative divorce, zegt het eigenlijk al: bij deze vorm van echtscheiding streeft u er beiden naar in goed overleg uit elkaar te gaan, zonder rechtszaak. Kortom, een overlegscheiding doe je samen. Betrokken partijen worden ieder bijgestaan door een eigen advocaat en het proces wordt door een coach begeleid. Er is oog voor de emotionele en relationele aspecten, en uw eventuele kinderen. Een financieel expert brengt de mogelijke gevolgen voor de onderneming in kaart. En er is aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling.  Het grote voordeel van sámen scheiden is dat afspraken die in overleg tot stand komen duurzamer  zijn.

CCollaborative business

Wanneer er een zakelijk geschil ontstaat, of de wegen van u en uw zakenpartner scheiden, biedt collaborative business (ook wel de overlegpraktijk genoemd) sneller een oplossing dan een rechtszaak. Omdat u het traject sámen en in overleg doorloopt, kost het u ook minder geld en zorgt het voor beduidend minder stress. Bovendien heeft Marjon Habets oog voor het emotionele aspect van een conflict. Net als bij een overlegscheiding, worden de partijen bijgestaan door een eigen advocaat, een financieel expert en daarnaast begeleidt de coach het proces.

MMediation

Mediation, oftewel bemiddeling, is een vorm van samen scheiden. Als u graag het heft in eigen hand neemt en er samen met uw partner wilt uitkomen, is mediation geschikt. Soms blijkt echter dat er teveel complexe aspecten aan de scheiding zijn ( op het gebied van financiën, pensioen, de onderneming of emoties bijvoorbeeld) wat bemiddeling lastig maakt. Kiest u wel voor mediation, dan treedt Marjon Habets op als onpartijdig bemiddelaar. Onder haar begeleiding stelt u samen een echtscheidingsconvenant op, met daarin de gemaakte afspraken en indien van toepassing een ouderschapsplan. Bemiddeling met twee mediators, elk met een eigen achtergrond, komt ook voor.

SScheiden in overleg, zonder spel- en procedureregels

U kunt ook scheiden in overleg zónder spel- en procedureregels. Dat gebeurt als u in een situatie terechtkomt waarin u, uw partner of een van de advocaten, zich om goede redenen niet wil committeren aan een van de overige genoemde werkwijzen. Zelfs wanneer, in uitzonderlijke gevallen, de scheiding start met een verzoek of vordering bij de rechter, is het mogelijk de betrokkenen succesvol met elkaar in gesprek te brengen. Uiteraard krijgt u hierbij de juiste begeleiding. De meerderheid van deze zaken kan op enig moment in het proces worden geschikt zelfs als de rechter al in beeld is, zoals bij een zitting. Familierechters worden hiervoor getraind en zijn hierin, ook vanwege hun gezag, succesvol. De introductie van de digitale rechtspraak zorgt er bovendien voor dat rechters direct, en vooral snel, met u en de andere cliënten van de rechtspraak kunnen communiceren.

CCoaching

Marjon Habets zag in haar praktijk bij mediation (bemiddeling) de behoefte aan coaching ontstaan. Als u zich in het mediationproces niet op uw gemak voelt, of onvoldoende besluitvaardig, bijvoorbeeld, kan zij u bijstaan als coach. Vanuit deze rol brengt zij op de achtergrond structuur aan en geeft inzicht, waardoor u gesterkt wordt in de onderhandeling en beter kunt beslissen. Dit is belangrijk om te voorkomen dat u (of uw partner), afhaakt tijdens de mediation. Want mislukte bemiddeling mondt, vanwege de grote teleurstelling, vaak uit in een vechtscheiding.

SScheiden via de rechter

Soms lukt het echt niet om samen in overleg de scheiding af te ronden omdat mensen zich er niet toe kunnen zetten compromissen te sluiten. Omdat de impact van de scheiding nog te groot is en het verlies nog niet verwerkt. Of de belangen zijn zó groot en liggen zóver uiteen dat u behoefte heeft aan een juridisch oordeel om de scheidingsgevolgen te kunnen accepteren. In zulke gevallen is het een bewuste keuze de verantwoordelijkheid voor uw scheiding bij de rechter te leggen. Marjon Habets procedeert doelgericht en effectief in zulke gevallen en verdedigt uw belangen met verve.

IInternationaal scheiden

Ook scheidingen met een internationaal element zijn bij Marjon Habets in goede handen. Zij staat Nederlanders in het buitenland, expats, partners in een gemengd huwelijk, mensen die uit het buitenland terugkomen, of wie zich op een andere manier in het internationale circuit bevindt, bij met raad en daad. Dit gebeurt altijd vanuit het Nederlandse juridische perspectief. Zowel haar gedegen juridische kennis als haar affiniteit met en belangstelling voor verschillende culturen, maken Marjon Habets dé gesprekspartner voor scheidingen die gecompliceerd worden door een internationaal aspect.

Meer weten over de voordelen
van samen scheiden?
Neem contact op!