Blog

Blog 15 Live GOES on, AVG, je eigen plek, cultuur

AVG

De AVG hield iedereen bezig. Je kon de krant niet open slaan of het ging er over. Ook hier op kantoor waren we er natuurlijk mee bezig en stonden we stil bij welke gegevens bewaren we, waarom en hoe slaan we deze gegevens op. Wat passen we aan, wat houden we zoals het is. Op https://www.marjonhabets.nl vind je ons privacy reglement.

JE EIGEN PLEK

Afgelopen week naar een lezing geweest van Els van Steijn over Je eigen plek in het familiesysteem. Met de metafoor van de fontein, een mooie Italiaanse met verschillende schalen,  schetst Els op natuurlijke wijze hoe een familiesysteem werkt. Sta je in de “verkeerde bak” om welke reden dan ook dan kan het water, jouw energie, jouw leven, niet vrij stromen. Opstijgen kun je door verantwoordelijkheid te nemen die niet van jou is of door te (ver) oordelen en uit verbinding te gaan. Dalen kun je door behoeftig te zijn. Beiden helpen je niet jouw eigen plek in te nemen.

De eigen plaats van kinderen en ouders  ook in en na een echtscheidingsproces is belangrijk. Neemt een kind de rol van een afwezige ouder over of zoekt een ouder steun bij een kind? Vaak gebeurt het onbewust maar kunnen er grote gevolgen, op de langere termijn, ontstaan. Onderschat loyaliteit niet. Op jouw plek in de fontein kom je in je kracht. Het boek De fontein, vind je plek! geeft een helder inzicht in familiesystemen. En daar zitten we allemaal in. Gun jezelf je eigen plek.

Daarnaast geldt een dergelijk systeem ook bij bedrijven. Ook hier kan sprake zijn van verantwoordelijkheid overnemen of een oordeel hebben. Niet iedereen op de werkvloer zit in zijn of haar kracht. Niet iedere manager of directeur neemt de verantwoordelijkheid. Ook hier is de metafoor van de fontein toepasbaar. Heeft iedereen zijn of haar eigen plek in de organisatie. Het kan interessant zijn daar door middel van een bedrijvenopstelling naar te kijken.

CULTUUR

Afgelopen weken heb ik  De Keuze van Dr. Edith Eva Egers gelezen. In dit boek beschrijft ze haar leven voor, tijdens en na WOII en vertelt ze hoe na de IIe wereld oorlog haar gruwelijke ervaringen ingezet heeft om anderen te helpen bij de keuze: geef je aandacht aan wat je verloren hebt of aandacht aan wat er nog is? En ook heb ik gelezen: Kwart over Gaza van Anja Meulenbelt. Dit boek schetst een tijdsbeeld van een gebied in het Midden Oosten wat de laatste weken weer zeer regelmatig in het nieuws is. Een gebied waar al heel erg lang geschiedenis wordt geschreven.

En ik heb de voorstelling  Savoir Faire van NDT, Nederlands Dans Theater, gezien. Wat een dynamiek, elegantie, kracht, energie en vakmanschap. Op het puntje van mijn stoel gezeten en ik wist soms niet waar ik moest kijken of welke danser is moest volgen. Voor mij zit de kracht in de stilte van de bewegingen. Kunst op zeer hoog niveau.

De foto boven dit artikel is een eigen kunstwerk. Een paar weken geleden heb ik het geboetseerd, tijdens een workshop, en was het eindresultaat wit. Door aandacht te geven, kleur aan het beeldje,  kwam de verandering tot stand. Van gewoon ’n leuk beeldje werd het een mooi krachtig beeldje. Verandering door aandacht!

Karen