Blog

Blog 6 Live GOES on

Geluk

Het was even stil maar dat betekent niet dat ik stil hebben gezeten. De afgelopen weken valt me in berichten op dat het woord Geluk! vaak genoemd wordt op social media.  Wat is Geluk, hoe beleef je Geluk, wat doet Geluk met je! Ik heb er recent een boek over gelezen. En wat spreekt mij aan in Geluk? Het is individueel en je hebt er invloed op. Niet op Geluk als zodanig maar wel op de manier waarop je omgaat met wat er op jouw pad komt. Hoe je kijkt naar een gebeurtenis.

Gebeurtenis

En als jouw gebeurtenis Scheiden is dan kan het zijn dat voor jou “Scheiden is Lijden” is. En dat klopt. Scheiden is geen vanzelfsprekende gebeurtenis. Daar kan verdriet, eenzaamheid, schaamte of welke andere emotie ook aan vooraf gaan. Hoe iemand de scheiding instapt maakt uit. Stap je samen, gelijkwaardig en tegelijk in het proces, loop jij voorop of loop jij er achter aan? De scheidingstrein rijdt zelden op hetzelfde spoor.  Meestal zijn het twee treinen die parallel rijden Wat mij de afgelopen maanden is opgevallen is, is dat als er voor Overlegscheiding wordt gekozen de trein steeds vaker op hetzelfde spoor loopt. Dat er rust en overzicht komt, dat gelijkwaardigheid ontstaat als dat er niet is. Dat het een proces is waar de uitkomst heel verrassend kan zijn: Wij gaan wel scheiden dat klopt en wij doen dat als oude bekenden die een verleden delen maar niet de toekomst! Wat een Geluk! als dit de uitkomst van het proces is. 

Team

Van groot belang  in de overlegscheiding is het team. Als het team in harmonie functioneert en in volledige openheid ontstaat er ruimte voor de aanwezigen. Alle deelnemers zijn dan onderdeel van het proces. De coach begeleidt in het proces niet alleen de aanstaande ex-partners maar ook de advocaten. Experts kunnen worden ingeschakeld. Een kindercoach bijvoorbeeld kan mooie bijdrage leveren aan betrokken kinderen door hen te laten zeggen wat zij vinden zonder dat loyaliteit speelt en de kindercoach koppelt dit terug aan beide ouders. Een financieel expert kan helderheid en duidelijkheid geven. Wat weer helpt bij onzekerheden. Het is echt een team wat aan de slag gaat.

Scheiden is nooit leuk. Familierecht advocaten kunnen het niet leuker maken wel vriendelijker, opener, gelijkwaardiger. Als er dan toch wordt gescheiden gun elkaar dan een overlegscheiding!! Op de site van de Collaborative Practice, http://www.vvcp.nl vind je de nodige informatie. Ook in Europees verband krijgt de overlegscheiding meer aandacht, http://www.encp.eu

Uitdaging

En dan die donkere dagen van december en januari  hoe gaan we daar mee om? Ik heb een uitdaging voor je. Zeg een vreemde op straat eens gedag 🙂 Gegarandeerd dat het zorgt voor een glimlach op het gezicht van de ander, een straaltje licht.

Karen