Blog

Intrede van de Regierechter een goede zaak!

Ondanks alle inspanningen lijkt het erop dat het aantal vechtscheidingen toeneemt. De rechter pakt vechtscheidingen aan! Ik vind het een goede zaak dat er één regierechter benoemd wordt die de zaak integraal benadert. Familierechters gaan hun werkwijze zodanig aanpassen dat de schade voor kinderen zoveel mogelijk beperkt wordt. Kinderen raken beschadigd als de strijd rondom de scheiding via hen wordt uitgevochten. Een regierechter behandelt alle geschillen rondom de scheiding. Deze rechter verzamelt zoveel mogelijk informatie door met alle partijen te praten en krijgt hierdoor een goed beeld van wat er speelt.  Het belang van het kind staat hierbij voorop. Op deze manier draagt de rechtbank bij en stimuleert zij de ouders om bijvoorbeeld eerst via mediation tot afspraken te komen.