Blog

BLOG MH OVERLEGSCHEIDING EEN VEILIGE VERWIJZING

 

Het Textielmuseum in Tilburg was deze keer de plaats waar de informatielunch  “Overlegscheiding een veilige verwijzing”  van de Vereniging van Collaborative Practice, werd gehouden. Een mooie plek waar “de  draden aan elkaar geweven worden”.

Zo is het ook met een overlegscheiding. Je weeft met elkaar het plan naar de beste oplossing in de situatie.

Naast een inhoudelijke inleiding over de overlegscheiding was de opzet deze keer  een interview met een cliënte die dit jaar in overleg is gescheiden. Deze cliënte had een aantal vragen vooraf ontvangen en werd geïnterviewd door Chantal Dekkers.

Cliënte gaf onder andere antwoord op de vragen Hoe ben je bekend geworden met de overlegscheiding, wat is voor jou doorslaggevend geweest te kiezen voor overlegscheiding, je persoonlijke meerwaarde en hoe belangrijk is de samenstelling van het team van professionals? En natuurlijk kwam het kostenaspect aan bod.

Cliënte vertelde dat zij bij de intake bij haar advocaat gewezen was op de vorm Overlegscheiding. En aangezien zij de insteek had dat ze in het belang van de kinderen in zo’n goed mogelijke harmonie haar scheiding wilde regelen, de keuze niet moeilijk was.  Belangrijk aspect in de overlegscheiding is de keuze van het team. Hoe beter het team is afgestemd hoe succesvoller de overlegscheiding zal verlopen, daar gelooft cliënte in. Voor haar zit de meerwaarde van de overlegscheiding in, naast transparantie, het oog voor en de mogelijkheden van persoonlijke groei. Door middel van gesprekken met de coach werd het haar duidelijker waar ze zelf stond, wie ze was en welke stappen zij nog kan maken. Deze gesprekken werden bij de advocaat vervolgd. De kinderen hadden er baat bij dat zowel cliënte als haar ex-partner duidelijk kregen waar hun eigen pijnpunten zaten, hoe ze communiceerden met en over elkaar, hoe ze dat anders konden doen en meer van dit soort punten. De kinderen kwamen niet in een machtsspel terecht. Voor cliënte was het op een gegeven moment belangrijk te verhuizen met de kinderen en door de begeleiding van het team werd dit ook tijdens de scheiding gerealiseerd. Zonder een overlegscheiding had dit een hot-issue in een vechtscheiding kunnen worden. Het meest bijgebleven in de gezamenlijke gesprekken is haar dat er rust was in de gesprekken en ruimte voor elkaars standpunten. Er werd actief geluisterd naar elkaar.

Een scheiding kost geld, welke vorm dan ook. Het grote voordeel van de overlegscheiding is dat de afspraken die gemaakt worden duurzaam zijn. Je maakt ze echt gezamenlijk, en daar is geen prijskaartje tegen opgewassen.

De overlegscheiding is de vorm die je iedereen ‘gunt’ als een scheiding aan de orde is. Overlegscheiden is scheiden met  toekomstperspectief voor beide partijen.

Kenmerken Overlegscheiding:

 • Respect voor elkaar en de familiegeschiedenis
 • Eigen verantwoordelijkheid partijen; nemen actief deel aan proces
 • Ruimte en aandacht voor emotionele aspecten
 • Geen competitie maar samenwerking, probleemoplossende benadering & maatwerk

Proces:  Drie fasen:

 • Voorbereidings- en openingsfase: eerste gesprek tussen cliënt en advocaat, gesprek met coach,  eerste teamoverleg
 • Middenfase: gesprekken met vijf of zes, waar nodig tussentijds teamoverleg en gesprek cliënten met coach
 • Eindfase: sluiten overeenkomst, rechtbank bekrachtiging, toekomstige conflicten, ritueel

Waarom kiezen voor de overlegscheiding?

 • Bij een overlegscheiding komen alle waardevolle onderwerpen aan bod: kinderen, huis, vermogen en bedrijf. Juist in complexere situaties is het multidisciplinaire team van specialisten van de VvCP er voor u. Samen wordt, zonder inschakeling van de rechter, een duurzame oplossing gevonden.
 • Maatwerk

Verschil met Mediation

 • Betere waarborging belang ‘zwakkere partij’ (emotioneel opzicht, kennis van zaken, macht)
 • Geschikt voor een grotere groep
 • Grotere kans op bereiken oplossing op maat door inzet van meer expertise, bundeling van expertise door de teamleden en door voorbereiding van het overleg.

 

Meer informatie over de Overlegscheiding is te vinden op de site van de VvCP. en op Marjon Habets. Op https://lnkd.in/eTJpaN9 vind je de meest gestelde vragen.