Testimonial Michiel K.

De mediation loopt vast, wat nu?

Een jaar geleden zocht Michiel, een energieke startende ondernemer van begin vijftig, contact met Marjon. 

Francoise, zijn echtgenote met wie hij al enige tijd niet meer onder een dak woonde, en hij waren het erover eens dat deze situatie pijnlijk maar helaas definitief was. Ondanks het aanwezige besef over de onvermijdelijkheid van de gezinsbreuk viel het Francoise zwaar om het juridische scheidingsproces samen met Michiel op te starten.   

Michiel dacht er daarom goed aan te doen Francoise niet op te jagen. Hij liet de aanpak van de echtscheiding en het tempo voor het starten van overleg over de kinderen en financiële onderwerpen volledig aan haar over. In de hoop en met de verwachting dat de leidersrol van Francoise tot de keuze voor gezamenlijke gesprekken onder begeleiding van een mediator zou leiden.   

Verder had Michiel zich voorgenomen dat Francoise ook de mediator mocht uitkiezen en hij zonder meer zou instemmen met de door haar gemaakte keuze voor de kwaliteiten en vaardigheden van de mediator met wie ze in zee zouden gaan.   

In het kennismakingsgesprek met de mediator ontvingen Michiel en Francoise tekst en uitleg over het mediationcontract. Vanwege Michiel’s ongeduldigheid negeerde hij zijn intuïtieve aarzeling over de slagingskansen van de mediation bij de geselecteerde mediator. Hij onderdrukte de bij hem opkomende kritische vragen en ondertekende samen met Francoise de voorgelegde mediationovereenkomst zodat er eindelijk wat schot in het proces kon komen.   

Eenmaal aan de slag stoorde Michiel zich enorm aan het niet nakomen van afspraken door zowel de mediator als Francoise. Hij miste betrokkenheid, energie en urgentie om vooruit te komen. Geconfronteerd met zijn gevoel van ongemak en ontevredenheid ging Michiel bij zichzelf te rade. Hij kwam tot de conclusie dat wat hem betreft de verkeerde proceskeuze was gemaakt en vroeg zich af of hij de mediation zou kunnen afbreken. En wat zouden de gevolgen daarvan zijn? 

Hoelang zou het dan gaan duren voordat alles geregeld was en hij van Francoise gescheiden zou zijn?  

Inmiddels was er een dame in zijn leven binnen getreden voor wie hij gevoelens ontwikkelde. Hij hield dit geheim uit angst voor de negatieve reactie van Francoise en de kinderen en vertraging van het scheidingsproces. Voor een persoon die zich op zijn levenspad door oprechtheid en eerlijkheid had laten leiden, werd dit een gewetenskwestie.  

Via mond-tot-mond reclame en na meerdere referenties van familieleden, vrienden en bekenden vond hij Marjon.
Op het moment dat Michiel had onderkend dat hij eigenlijk onvoldoende vertrouwen had in de mediation besprak hij zijn twijfels en wensen met haar. Het beroep op Marjon was een weloverwogen keuze. Michiel had deze keer wel een duidelijk profiel met selectiecriteria in zijn hoofd en ging daarmee gericht op zoek naar een zeer ervaren echtscheidingsprofessional met goede reputatie. 

 Hoe kijkt Michiel terug op de fase waarin hij de  mediation heeft beëindigd en tot samenwerking met Marjon heeft besloten? 

 Mijn gevoel voor aanvang van het eerste gesprek was een gevoel van spanning, onzekerheid en twijfel, maar na afloop merkte ik dat ze ervaring heeft met deze situaties en weet hoe ze hiermee om moet gaan. Ik voelde bovendien geen oordeel.” 

 Op welk vlak/moment is Marjon voor jou van toegevoegde waarde geweest? 

 Michiel zegt daar het volgende over: 

“Op elk punt in het proces is zij flexibel in haar denken en creëert daarmee perspectief met als uitgangspunt dat de cliënt bepaalt wat hij/zij wil. 

Zo wordt een moeilijke fase in iemands leven door vertrouwen en met de juiste begeleiding als houvast uiteindelijk geleid naar overeenstemming” 

 De regeling 

 Michiel en Francoise kwamen dankzij de inbreng en regie van hun echtscheidingsadvocaten tot een oplossing waar de rechter niet meer aan te pas hoefde te komen. Voor iedereen win-win want:  

  • Francoise en de kinderen wonen in de voormalige echtelijke woning.
    Voor Francoise de hoogste prioriteit; 
  • Michiel heeft dit gefaciliteerd door zich bij de financiële afrekening mild op te stellen; 
  • Michiel en zijn nieuwe partner wonen samen op fietsafstand van de kinderen; 
  • De contacten van Michiel met zijn kinderen verlopen spontaan en plezierig;  
  • De oudste twee kinderen hebben kennis gemaakt met de nieuwe partner.  

 Conclusie  

Wanneer één van de partners geen of onvoldoende vertrouwen heeft in de mediator/mediation is het verstandig dit uit te spreken en voor een andere vorm van overleg en samenwerking te kiezen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!   

 INVESTEER ENERGIE, TIJD EN GELD IN DE JUISTE OVERLEGVORM! 

De naam van Michiel is gefingeerd om privacy redenen, uiteraard is zijn echte naam bij ons bekend